Законодавство

Наказ Міністерства фінансів України № 636/34919 від 23.06.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

23 червня 2020 року № 317


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 липня 2020 р.

за № 636/34919

ПОРЯДОК

визначення діапазону, видачі, резервування, використання фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи програмного реєстратора розрахункових операцій в режимі офлайнI. Загальні положення


1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон).

2. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів господарювання, їхні господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі - ПРРО) здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом та іншим законодавством.

4. Отримання в ДПС діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером ДПС (далі - фіскальний сервер) згідно із Законом та цим Порядком, здійснюється з метою їх використання ПРРО у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером, в режимі офлайн.

У такий період проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн (не більше ніж 36 годин підряд та 168 годин протягом календарного місяця суб’єктом господарювання) зі створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери з діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером (далі - Діапазон).

5. Використання ПРРО у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером без отриманого в ДПС та невикористаного Діапазону забороняється.

6. Засобами фіскального сервера ведеться облік усіх виданих Діапазонів для ПРРО із зазначенням статусу кожного номера:

зарезервований - після видачі фіскального номера суб’єкту господарювання та до моменту прийняття електронного розрахункового документа із зарезервованим фіскальним номером з Діапазону;

використаний - після прийняття фіскальним сервером електронного розрахункового документа з зарезервованим фіскальними номером з Діапазону.

7. ДПС на запит покупця через Електронний кабінет, що функціонує відповідно до статті 42-1 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - Електронний кабінет), для перевірки справжності та достовірності розрахункового документа, виданого в режимі офлайн, надає:

інформацію про суб’єкта господарювання, господарську одиницю та зарезервований фіскальний номер розрахункового документа, якщо фіскальний номер має статус зарезервованого;

дані розрахункового документа, якщо фіскальний номер має статус використаного.


II. Порядок визначення діапазону, видачі, резервування фіскальних номерів


1. Для кожного ПРРО, що внесений до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій (далі - Реєстр), фіскальним сервером формується окремий діапазон фіскальних номерів, що присвоюються електронним розрахунковим документам під час роботи ПРРО в режимі офлайн.

2. Перша порція Діапазону для ПРРО формується фіскальними сервером під час присвоєння ПРРО фіскального номера та внесення його до Реєстру. Така порція зарезервованих фіскальних номерів містить дві тисячі номерів. У разі необхідності за заявою суб’єкта господарювання може бути збільшено таку кількість на максимальну кількість розрахункових документів сформованих ПРРО в режимі онлайн протягом 36 годин безперервно протягом календарного року.

3. Наступні порції зарезервованих фіскальних номерів для ПРРО формуються щоразу після приймання фіскальним сервером від ПРРО пакета створених таким ПРРО копій електронних розрахункових документів із присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами із Діапазону. Такі порції містять зарезервовані фіскальні номери у кількості, що відповідає кількості отриманих від відповідного ПРРО копій розрахункових документів з використаними фіскальними номерами з Діапазону.

4. Діапазон, який видається для роботи ПРРО в режимі офлайн, складається з переліку конкретних зарезервованих за ПРРО фіскальних номерів.

5. Зарезервований за ПРРО фіскальний номер формується як випадковий унікальний набір літер і цифр.

6. Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у разі відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного встановлення такого зв’язку, про що суб’єкт повідомляє під час реєстрації ПРРО або в період його експлуатації. У разі отримання такого повідомлення для ПРРО фіскальним сервером не формується Діапазон або раніше виданий Діапазон анулюється.


III. Порядок використання фіскальних номерів


1. Фіскальні номери, які видані для роботи ПРРО, суб’єкт господарювання має право використовувати:

після переведення ПРРО в режим офлайн та до завершення такого режиму;

виключно тим ПРРО, якому виданий Діапазон;

під час проведення будь-яких розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у готівковій та/або безготівковій формі;

у фіскальних чеках, створених відповідним ПРРО в режимі офлайн, з відміткою про роботу ПРРО в режимі офлайн;

із урахуванням того, що один номер може бути використаний лише один раз та для одного електронного розрахункового документа, виданого відповідним ПРРО в режимі офлайн.

2. Під час роботи ПРРО в режимі офлайн кожному створеному електронному розрахунковому документу присвоюються фіскальні номери із Діапазону, що не були використані.

3. Після переведення ПРРО в режим офлайн перший невикористаний зарезервований фіскальний номер присвоюється електронному повідомленню про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером з поміткою «початок переведення ПРРО в режим офлайн».

4. Якщо в період роботи ПРРО в режимі офлайн настав термін формування фіскального звітного чеку за день, то такому електронному документу присвоюється фіскальний номер із Діапазону.

5. Після відновлення зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером в момент виходу ПРРО із режиму офлайн перший невикористаний зарезервований фіскальний номер присвоюється електронному повідомленню про проведення розрахункових операцій у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером з поміткою «завершення режиму офлайн».

6. В електронних розрахункових документах, що формуються ПРРО, вказується контрольна сума (значення), що формується за допомогою одностороннього алгоритму хешування даних:

  • фіскального номера ПРРО;
  • хеша попереднього розрахункового документа;
  • фіскального номера розрахункового документа;
  • локального номера ПРРО;
  • дати формування електронного документа, приведених до формату «дд.мм.рррр»;
  • часу формування електронного документа, приведеного до формату «гг:хх», де «гг» - в діапазоні від 0 до 24, а «хх» - в діапазоні від 00 до 59;
  • суми «всього» у форматі «гггггг.кк».

В один період часу для всіх ПРРО застосовується одна геш-функція, визначена центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику. Інформація яка геш-функція використовується для формування контрольної суми (значення), оприлюднюється в Електронному кабінеті із зазначенням періоду початку та завершення її використання.

7. Фіскальний номер електронного розрахункового документа, контрольна сума (значення) та відмітка про роботу реєстратора в режимі офлайн в обов’язковому порядку вказується в електронних розрахункових документах, що формуються ПРРО, під час роботи ПРРО в режимі офлайн.

8. Протягом години після встановлення зв’язку із фіскальним сервером здійснюється передача до фіскального сервера пакета копій створених ПРРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами із Діапазону.

У разі надходження до фіскального сервера електронних розрахункових документів, сформованих у режимі офлайн, здійснюється перевірка щодо дотримання порядку використання Діапазону, визначеного цим Порядком.

Директор Департаменту

податкової політики

Л. Максименко


Джерело Верховна Рада України
#законодавство