Все про електронні документи

Мінекономіки затвердило порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці

Міністерство економіки України затвердило порядок впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці. Про що повідомили на Урядовому порталі.

Водночас, таке впровадження не є обов'язковим, це виключно альтернативний варіант, на вибір роботодавця.

Рішення щодо впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці приймається роботодавцем шляхом видання відповідного наказу або розпорядження. 

Одночасно з прийняттям такого рішення, роботодавець зобов'язаний затвердити: 


1) перелік документів, ведення яких передбачається у електронній формі; 

2) порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення документів;

Крім того, роботодавець зобов'язаний забезпечити:


1) строк зберігання електронних документів у сфері охорони праці, не менший від строку, встановленого для відповідних документів, визначених НПАОП, у тому числі шляхом використання електронних підписів у форматі, придатному для тривалого архівного зберігання; 

2) можливість вільного ознайомлення працівників із документами, якщо така можливість передбачена НПАОП; 

3) надання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та його територіальних органів у передбачених законодавством випадках примірників електронних документів, які відповідають вимогам до форматів даних електронного документообігу, встановлених законодавством.

Наказ Міністерства економіки України № 839-21 від 28 жовтня 2021 року “Про затвердження Порядку впровадження електронного документообігу в системі управління охороною праці” був зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1488/37110.

#електронний документообіг